Usługodawca

TRUMPF Werkzeugmaschinen Teningen GmbH

Emmendinger Straße 21
79331 Teningen | Deutschland
Telefon: +49 (0) 7641 4609-0
Telefax: +49 (0) 7641 4609-290
E-Mail: Info.TWT(at)de.TRUMPF.com

 

Prezes: Dr.-Ing. Christof Lehner

Numer rejestrowy: Sąd Rejonowy Freiburg, HRB 260 107
Nr ident. podatkowej: DE 141989243

Nr podatkowy: 05077/00085

 

Kontakt z redakcją strony internetowej:

Babette Kopp

TRUMPF Werkzeugmaschinen Teningen GmbH
Emmendinger Straße 21
79331 Teningen | Deutschland
Telefon: +49 (0) 7641 4609-0
Telefax: +49 (0) 7641 46 09-290
E-Mail: Babette.Kopp(at)de.TRUMPF.com

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Treść oferty internetowej
Autor nie daje rękojmi aktualności, poprawności, kompletności lub jakości zamieszczonych informacji. Roszczenia tytułem odpowiedzialności cywilnej wobec autora, które odnoszą się do szkód natury materialnej lub niematerialnej, powstałych na skutek korzystania czy też niekorzystania z zaprezentowanych informacji bądź też na skutek korzystania z błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wyłączone, o ile ze strony autora nie zachodzi udokumentowane umyślne zawinienie lub zawinienie wynikające z rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie możliwość do zmiany, uzupełniania, usuwania części strony lub całej oferty bez wcześniejszej zapowiedzi lub do czasowego lub ostatecznego wstrzymania publikacji.

 

Odsyłacze i odnośniki

W przypadku bezpośrednich i pośrednich odwołań do innych witryn internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności cywilnej weszłoby w życie wyłącznie w przypadku, gdyby autor znał ich treści oraz dysponawałby techniczną możliwością i można było wymagać, że zapobiegnie korzystaniu z treści niezgodnych z prawem. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w chwili zamieszczania odnośników powiązane strony nie zawierały żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny lub przyszły kształt, treść lub autorstwo powiązanych stron. Z tego powodu dystansuje sie on wyraźnie od wszelkich treści z wszystkich powiązanych stron, które po zamieszczeniu linków zostały zmienione. Niniejsze stwierdzenie obowiązuje wewnątrz własnego serwisu dla wszystkich zamieszczonych linków i odsyłaczy jak również wpisów innych osób w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych, których treść można edytować z zewnątrz.

Odpowiedzialność cywilną za nielegalne, błędne lub niekompletne treści a zwłaszcza za szkody powstałe na skutek korzystania czy też niekorzystania z przedstawionych w ten sposób informacji, ponosi wyłącznie usługodawca powiązanego serwisu, nie zaś ten, kto tylko zamieszcza linki do danej publikacji.

 

Prawo autorskie i prawo oznaczeń odróżniających

Autor dołoży starań, aby przestrzegać praw autorskich wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, korzystać ze stworzonych przez siebie samego grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub sięgać po grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty oparte na wolnych licencjach. Część użytych na tej stronie zdjęć pochodzi z bezpłatnej bazy zdjęć photocase.com. Wszystkie znaki towarowe wymienione wewnątrz tego serwisu internetowego bądź chronione przez osoby trzecie podlegają bez zastrzeżeń postanowieniom stosownego obowiązującego prawa oznaczeń odróżniających i prawa posiadania stosownych zarejestrowanych właścicieli. Nie należy tylko na podstawie zwykłego wymienienia wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione przez prawa osób trzecich! Prawo autorskie do opublikowanych, stworzonych przez samego autora obiektów przysługuje wyłącznie autorowi strony. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.

 

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy rozpatrywać jako część oferty internetowej, z której skierowano odniesienie na tę stronę. O ile fragmenty lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadałyby, nie odpowiadałyby już dłużej bądź niecałkowicie obowiązującemu stanowi prawnemu, to nie narusza to pozostałych części dokumentu w ich treści i zakresie obowiązywania.

 

Ogólne Warunki Handlowe

Nasze Ogólne Warunki Handlowe prześlemy na Twoje życzenie.  

TRUMPF Werkzeugmaschinen Teningen GmbH
Emmendinger Straße 21
79331 Teningen | Deutschland
Telefon: +49 (0) 7641 4609-0
Telefax: +49 (0) 76 41 4609-290
E-Mail: Info.TWT(at)de.TRUMPF.com

Realizacja

Projekt, design i programowanie

Maurer, Rapp & Henneberg Werbeagentur GmbHHeinrich-von-Stephan-Straße 5
79100 Freiburg im Breisgau | Deutschland
Telefon: +49 (0) 761 38500-0
Telefax: +49 (0) 761 383226
E-Mail: info(at)mrh.de
Internet: www.mrh.de

BendGuide App

EHT = TRUMPF

Zakład EHT należy od natychmiast do firmy TRUMPF: Firma budowy maszyn z Dizingen przejęła jeden z najstarszych niemieckich zakładów produkcyjnych – Przez to przejęcie firma TRUMPF uzupełniła własną paletę produkowanych maszyn. Komunikat prasowy po angielsku>

Terminy targów